جهانی شدن ، ساده شده.
ما بزرگترین پلت فرم خدمات تأمین سرمایه صنعتی و جهانی سازی تجارت B2B آسیا هستیم

راه حل های صنعتی

بیش از 5000 فروشنده از 45+ صنعت و در حال رشد

WinSights

تجزیه و تحلیل تجارت جهانی صنعتی ، اخبار ، اینفوگرافیک ، نظرات ، مصاحبه ها و موارد دیگر ....