2 نمودار اثبات کننده بهره وری رشد اقتصادی کشورها

تجسم های متقابل بهره وری ملل را کاوش کنید - تولید با گذشت زمان و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای هر فرد شاغل

جهانی شدنجهان ما در داده هااقتصاد جهانی

به اشتراک گذاری مراقبت است

مارس 13th، 2021

 

"بهره وری قادر به انجام کارهایی است که قبلاً هرگز قادر به انجام آن نبوده اید."

فرانتس کافکا ، نویسنده


 

بهره وری ملل - تولید با گذشت زمان

این تجسم بهره وری جهانی کار را در هر ساعت نشان می دهد. تغییر به نمای نقشه تفاوت های زیادی را بین کشورها نشان می دهد.

 

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به ازای هر فرد شاغل

توسط مکس روزر | تمام تجسم ها تحت مجوز Creative Commons

 


 

خدمات WorldRef را کاوش کنید تا بیاموزید که چگونه عملیات تجاری جهانی شما را آسان و اقتصادی می کنیم!

خدمات برای فروشندگان  |  خدمات برای خریداران  |  منابع صنعتی رایگان   |  خدمات نیروی انسانی  |  راه حل های صنعتی  |  استخراج و فرآوری مواد معدنی  |  سیستم های حمل و نقل مواد  |  راه حل های نیروگاه  |  راه حل های انرژی تجدید پذیر با تأمین مالی